PAINEPESU

 • Julkisivupesu (tavallisen lian poistaminen). PVC-, peltilevy- tms. julkisivuja pesemme myös käsin.
 • Dolomiittipintojen ja terrastirapattujen julkisivujen puhdistaminen.
 • Vanhan maalin poisto betoni-, tiili- ja kivipinnoista. Painepesumenetelmää voi käyttää myös lateksi- ja kalkkimaalipinnoilla.
 • Erilaisten lakkapintojen poisto kivipinnoista kuumavesipainepesua käyttäen.
 • Veistosten, monumenttien, muistomerkkien tms. puhdistaminen.
 • Teiden ja torien pesu.
 • Tulipalojen jälkeinen pesu (noenpoisto).
 • Teolliset painepesutyöt. Puhdistustyöt tehtaissa.
 • Laivojen pesu.
 • Kuljetusvälineiden pesu.
 • Rakennus-, tienrakennus- ja maanrakennuskoneiden pesu.
 • Graffitien poisto.

Painepesulla puhdistettujen kohteiden kuvavalikoima